KODUKLIENT Teenuslepingu sõlmimine


Lepingu sõlmimine 

Kliendi ja OÜ Järve Biopuhastus vahelise suhte aluseks on kirjalik leping, milles määratletakse lepingupoolte õigused ja kohustused. Seadusest tulenevalt tohib OÜ Järve Biopuhastus veevarustus ja heitvee ärajuhtimise teenust müüa vaid kliendiga sõlmitud lepingu alusel. Lepinguga täpsustatakse ka põhimõtted ja reeglid, millest pooled veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse ostmisel-müümisel lähtuvad.
NÄIDIS_Avaldus
NÄIDIS_Avaldus teenuse osutamiseks korteriomanikule
NÄIDIS_Avaldus lepingu sõlmimiseks füüsilisele isikule (eramaja)
NÄIDIS_Avaldus lepingu sõlmimiseks juriidilisest isikust korteriomanikule 
NÄIDIS_Avaldus teenuslepingu lõpetamiseks
NÄIDIS_VOLIKIRI  
NÄIDIS_Veevarustus ja reovee ärajuhtimisteenuse müügileping
NÄIDIS_Veevarustuse müügileping   
NÄIDIS_Reovee ärajuhtimise müügilepng

Vajalikud dokumendid lepingu sõlmimiseks

füüsilisest isikust kinnistuomanikul:

Isikutunnistus  (pass või id-kaart)
Kinnistusraamatu väljavõte, mis tõendab omanikuks olemist
Katastriüksuse või krundi plaan või selle koopia.
Lihtkirjalik volitus, kui tegu on omaniku esindajaga või kinnistu on kaasomandis (50%+1 omanike volitus).

Korteriühistul:

Juhatuse liikme või volitatud esindaja isikutunnistus (pass või id-kaart)
Kehtiva registrikaardi väljatrükk (B-kaart). Võimalik saada ka kohapeal, vajalik ühistu reg number
Katastriüksuse või krundi plaan või selle koopia
Lihtkirjalik volitus, kui lepingut sõlmiv isik ei ole kantud B-kaardile juhatuse liikmena

Lepingu sõlmimine

Dokumente lepingute sõlmimiseks võetakse vastu meie klienditeeninduspunktides:
    Jõhvis, Tsentraali kolmandal korrusel 
    Kiviõlis, Vabaduse 13
Klienditeenindus Jõhvis on avatud  K  kella 8.00 kuni 17.00
Klienditeenindus Kiviõlis on avatud  K  kella 8.00 kuni 17.00

Samuti on võimalik dokumente esitada posti teel, e-mailiga, faksiga. Peale dokumentide meiepoolset läbivaatamist ja puuduste mitte esinemist saadame Teile lepinguprojekti allkirjastamiseks.