KODUKLIENT Liitumine

LIITUMINE ÜHISVEEVÄRGI- JA KANALISATSIOONIGA

Liitumistingimuste väljastamiseks on vajalik esitada alljärgnevad dokumendid:
  1. Liitumistaotlus        NÄIDIS_Liitumistaotluse vorm
NÄIDIS_Liitumistaotluse vorm
  1. Kinnistu plaan (soovitavalt mõõtkavas 1:500), kus võimalusel näidata rajatavate torustike paiknemine kinnistul
  2. Omandiõigust tõendavad dokumendid
  3. Isikut tõendava dokumendi koopia 
Liitumistaotluse menetlemise aeg on 30 kalendripäeva