STABILISEERITUD REOVEESETE Stabiliseeritud reoveesette kasutamine

OÜ Järve Biopuhastus annab tasuta stabiliseeritud reoveesetet kasutamiseks haljastuses ja maa-alade rekultiveerimiseks.

 

Oluline teada enne stabiliseeritud reoveesette kasutamist!

Reoveesette kasutamiseks ja/või vedamiseks tuleb registreeruda jäätmekäitlejana Keskkonnaametis vastavalt juhistele - https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmekaitleja-registreering
 

Ilma registreeringuta ei ole OÜ-l Järve Biopuhastus õigus komposti väljastada