PROJEKTIJUHTIMINE Erisõidukite soetamise projekt

Erisõidukite soetamise projekt


Projekti nimetus: Erisõidukite soetamine Järve Biopuhastusele
Projekti number: 2.1.0101.15-0144
Projekti maksumus: 618 899 eurot
ÜF toetus: 488 455,05 eurot
Toetust jagav rakendusüksus: Keskkonnainvesteeringute Keskus SA
Toetuse saaja ja projekti elluviija: Järve Biopuhastus OÜ
Toetuse saaja esindaja: Robert Järveläinen
Projekti periood: 12.05.2015 - 28.12.2015

Projekti finantseeritakse:

• Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond 85%,
• OÜ Järve Biopuhastus 15%.

Projekti eesmärk:

Projektipiirkonna ühiskanalisatsioonisüsteemi hooldustehnika kaasajastamine, st amortiseerunud masinate asendamine ühiskanalisatsiooni rajatiste eluea tõstmiseks. Uue sõiduki soetamine settekäitluse efektiivsuse tõstmiseks.
Projekti eesmärgi saavutamiseks soetatakse:
• uus vaakum-survepesuauto (1tk),
• uus teleskoop-laadur (1tk).

Vaakum-survepesuauto soetamise ja ekspluatatsiooniga kaasneb kanalisatsioonitorustike hooldustaseme paranemine, võrkude seisundi stabiliseerimine. Kaasneb ka võrkude tööea pikenemine ja avariiolukordade ennetamine.
Teleskoop-laaduri soetamisega ja ekspluatatsiooniga kaasneb reoveesette käitluse tööprotsesside optimeerimine ning ladusam töökorraldus, mudakäitlusplatsi ruumi optimaalsem ärakasutamine, stabiliseeritud reoveesette ilmastikukindlam hoiustamine koos pinnase- ja põhjaveereostuse riski vähenemisega. Teleskoop-laaduri olemasolul tagatakse operatiivsem reageerimine sellistele avariiolukordadele, mis nõuavad kõrgustööde läbiviimist või tööd distantsilt. Kiirema reageerimisvõimekusega avariiolukordadele kaasneb keskkonnariskide vähenemine.

Projekti tegevused:

Vaakum-survepesuauto soetamiseks viidi läbi rahvusvaheline hange. Hange korraldati läbi e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/164117) . Hanke tulemusel sõlmiti hankelepingu eduka pakkujaga, Volvo Estonia OÜ. Hankelepingu maksumus on 465 999 eurot.

Teleskoop-laaduri soetamiseks viidi läbi riigihange. Hange korraldati läbi e-riigihangete keskkonna  (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/164384). Hanke tulemusel sõlmiti hankelepingu eduka pakkujaga, EM-Serv AS. Hankelepingu maksumus on 152 900 eurot.