ETTEVÕTTEST Poliitikad

KVALITEET

  • Kliendikesksus

  • Sisemise toimivuse efektiivsuse tagamine

  • Taristu alalhoidmine ning arendamine

  • Töötajate professionalse taseme hoidmine ning tõstmine

KESKKOND

  • Ressursikasutuse optimeerimine

  • Parimate võimalike tehnoloogiate rakendamine

  • Keskkonnateadlikkuse tõstmine ning eeskujuks olemine


TÖÖTERVISHOID JA -OHUTUS

  • Hindame põhjalikult, kord aastas, ühe töökoha või ametikoha töökeskkonnariske

  • Edendame töökeskkonna ohtude sellist visuaalset esiletoomist, mis oleks nägus ja informatiivne

 
Uuendatud 05.09.2018. a.