02.07.2019. a. hakkavad kehtima uued veehinnad!

Konkurentsiamet kooskõlastas 29.05.2019. a. otsusega nr 9-3/2019-005 OÜ Järve Biopuhastus uued veehinnad, mis hakkavad kehtima alates 02.07.2019. a.

Eelnenud perioodi (juuni 2019) tarbimisnäidud palume teatada 01.07.2019 seisuga!

 

Tutvu uute hindadega