18.09.2019. a. võimalikud veekatkestused Järve linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud tööde läbiviimisega on 18.09.2019 kella 09.00- 17.00
vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna, Järve linnaosas järgmistel aadressidel:

Outokumpu tn-  7, 9, 11, 13, 13a, 14

Vabandame võimalike tekkivate ebameeldivuste pärast!