HANKED Riigihanked

Nr Tähtaeg Hanke pealkiri Edukas pakkuja
201040 01.10.2018
Kell 16:00
Emulsioonpolümeeride ostmine Puudub
198884 29.09.2018
Kell 10:00
Edise küla Aiandi piirkonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis- ja ehitustööd Puudub
193724 31.05.2018
Kell 10:00
Õhukompressorihoone lammutamine ja garaaži juurdeehitise (sh kõrgepingekaablite ja autoparklate) ehitamise omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus. Puudub
194713 03.04.2018
Kell 10:00
Jõhvi linna Narva mnt piirkonna ja Linna küla ühiskanalisatsiooni projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalve ning FIDIC Inseneri teenus Puudub
194377 21.02.2018
Kell 16:00
Hakkepuidu ostmine Puudub
187398 12.06.2017
Kell 10:00
Asfaltkatte ja kaevude ehitamine Puudub
187222 08.06.2017
Kell 11:00
Koagulandi Fe(III)SO4 ostmine Puudub
182752 05.04.2017
Kell 10:00
Garaaži ümberprojekteerimine Puudub
183030 21.03.2017
Kell 11:00
Struktuuraine (hakkepuidu) ostmine Puudub
179310 06.02.2017
Kell 00:00
Jõhvi reoveepumpla pumpade hankimine ja paigaldamine Puudub
180603 17.01.2017
Kell 11:00
Laboriteenuste tellimine Puudub
181211 09.01.2017
Kell 11:00
Emulsioonpolümeeride ostmine Puudub
175889 25.08.2016
Kell 09:00
Automaatsete proovivõtuseadmete hankimine ja paigaldamine Puudub
174675 01.06.2016
Kell 11:00
Koagulandi Fe(III)SO4 ostmine Puudub
174103 16.05.2016
Kell 15:00
Puhastusseadmete rasvapüüduri jäätmete jäätmekäitlus Puudub
168754 23.02.2016
Kell 11:00
Pikap tüüpi N1 kategooria sõiduki ostmine Puudub
166454 09.11.2015
Kell 14:00
Emulsioonpolümeeride ostmine AS Ingle, AS Kemivesi, OÜ Logichem
163782 15.09.2015
Kell 14:00
Sõidukite kaughaldamisteenuse osutamine Ecofleet Eesti OÜ
155653 18.05.2015
Kell 10:00
Kohtla-Järve linna Oru linnaosa ja Jõhvi valla vahelise joogivee magistraaltorustiku, reovee kollektori, joogivee ülestõstepumpla ja reoveepumpla projekteerimis- ja ehitustööd Siner OÜ/Miridon OÜ/Eesti Veeprojekt OÜ
155664 08.05.2015
Kell 10:00
Kohtla-Järve Oru linnaosa ja Jõhvi valla vahelise joogivee magistraali, reovee kollektori, ülestõstepumpla ning reoveepumpla projekteerimine ja ehitamine. FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus P. P. Ehitusjärelevalve OÜ