01.01.2016. a. hakkab kehtima uus veehind

Konkurentsiamet kooskõlastas 01.12.2015. a otsusega nr 9.1-3/15-015 OÜ Järve Biopuhastus uued veehinnad, mis kehtivad alates 01.01.2016. a.

Tutvu uute hindadega