Alates 28.09.15 muudatused teostatavates lisatöödes

Alates 28.09.2015. a. OÜ Järve Biopuhastus ei osuta kanalisatsiooni puhastusteenust väljaspool ühiskanalisatsiooni