23.08.17. a. võimalikud veekatkestused Järve linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et 23.08.2017 ajavahemikul 09:30-16:00 teostame plaanilisi tuletõrjehüdrantide katsetusi.
Seoses sellega võivad esineda häired veevarustuses Kohtla-Järve linna Järve linnaosas