15.06.17. a. veekatkestus Kuremäe külas

Teatame, et  Elektrilevi OÜ plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas on
15.06.2017 ajavahemikul kella 10.00 – 14.00 vesi välja lülitatud Illuka vallas, Kuremäe küla kõigis majades.