14.06.2017. a. Elektrilevi hooldustööde tõttu veekatkestus Kohtla valla Saka külas

Teatame, et  Elektrilevi OÜ plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas on
14.06.2017 ajavahemikul kella 13.00 – 14.00 vesi välja lülitatud Kohtla vallas, Saka küla kõigis majades.