01.06.2017. a. veekatkestus Kukruse linnaosas

Teatame, et seoses  joogivee torustiku avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega on 01.06.2017  kella 09.00- 17.00
Kohtla- Järve linna Kukruse linnaosas vesi välja lülitatud järgmistes majades:  

Põhja tn- 3, 5, 7, 8, 8a, 9, 11
Õnne tn- 11a