01.06.2017. a. veekatkestuse häired Järve linnaosas

Teatame, et 01.06.2017 ajavahemikul kella 09.00-17.00 teostame plaanilisi tuletõrjehüdrantide katsetusi. Seoses sellega võivad esineda häired veevarustuses  Kohtla- Järve linna Järve linnaosas.