31.05.2017. a. veevarustuse katkestus Jõhvi valla Edise külas

Teatame, et  Elektrilevi OÜ plaaniliste hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas on 31.05.2017.a  ajavahemikul kella kella 9:00 - 10:00 vesi välja lülitatud Jõhvi valla Edise külas