29.05 ja 30.05.17. a. veekatkestused Kiviõli linnas

Teatame, et Kiviõli linna reoveekogumisala ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamise projekti raames teostatakse Kiviõli linnas  tarbijate ümberlülitamised uuele joogiveetorustikule. Seoses sellega on 29 ja 30 mail 2017 vesi välja lülitatud kella 09.00 - 17.00 järgmistel aadressidel:
Kalju tänav
Jõe tänav
Ristiku tänav
Graniidi tänav