17.05.2017. a. elektritööde tõttu veekatkestus Illuka vallas (Kuremäe külas)

Teatame, et  Elektrilevi OÜ plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas on
17.05.2017 ajavahemikul kella 13.00 – 16.00 vesi välja lülitatud Illuka vallas, Kuremäe küla kõigis majades.