06.02.14 veekatkestus Illuka vallas Kuremäe külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses Elektrilevi OÜ plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditöödega joogivee pumbajaamades on vesi välja lülitatud 06.02.2014 ajavahemikul kella 10.00-13.00 kõikides Illuka valla Kuremäe küla majades