08.05.2017. a. veekakatkestus Jõhvi vallas, Kose külas

Teatame, et  Elektrilevi OÜ plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas on
08.05.2017 ajavahemikul kella 9.15 – 11.30 vesi välja lülitatud Jõhvi Vallas, Kose küla  kõikides majades.