17.01.17. a. veekatkestus Lüganuse valla, Uniküla külas

Teatame, et seoses Uniküla puurkaevu hooldustööde läbiviimisega 17.01.2017.a  ajavahemikul kella 09.00-16.00
võivad esineda häired veevarustuses Lüganuse valla, Uniküla külas (Savala ja Uniküla  puurkaevu klientidel)