07.10-09.10.2013 veekatkestus Jõhvi linnas

Teatame, et Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimise projekti raames tarbijate uue joogivee torustiku ümberlülitamise läbiviimise tõttu on Jõhvi vallas Jõhvi linnas vesi välja lülitatud 07.10.2013 ajavahemikul 09.00-17.00:

Tammsaare tn 20,
Rahu 15a majades;

07.10, 08.10 ja 09.10.2013 ajavahemikul 09.00-17.00:
Tulbi tn 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 majades;