15.11. ja 18.11.13 veekatkestused Jõhvis (Põllu-, Pirni- ja Mureli tn)

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimise projekti raames tarbijate uue joogiveetorustiku ümberühenduse läbiviimise tõttu on Jõhvi vallas Jõhvi linnas vesi välja lülitatud:

15.11.2013 ajavahemikul kella 09.00-17.00:
Põllu tn 27 kuni 40, 44  majades;

18.11.2013 ajavahemikul kella 09.00-17.00:
Pirni tn 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 15, 17 ja
Mureli tn 7, 9  majades