05.11.13 veekatkestus Kohtla-Järve linna Sompa linnaosas

Teatame, et seoses Elektrilevi OÜ plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditöödega on 05.11.2013 ajavahemikul kella 8.30-12.30 elektrivarustuseta Kohtla-Järve linna Sompa linnaosa veetöötlusjaam ning seetõttu on vesi välja lülitatud kõikided Sompa linnaosa majades.