30.06.2020. a. avariiline veekatkestus Jõhvi valla Edise külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses puurkaevu avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega 30.06.2020 ajavahemikul 12.00- 18.00 on vesi välja lülitatud Jõhvi valla Edise külas Peale veevarustuse taastamist võib esineda joogivees normi piires jääkkloori.