03.02.2020. a. avariiline veekatkestus Maidla külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  puurkaevu avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega 03.02.2020
ajavahemikul kella 08.00-17.00 on vesi välja lülitatud Lüganuse valla Maidla  külas (Maidla Põhikooli puurkaevu klientidel)