28.03.2014 veekatkestus Saka külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses Elektrilevi OÜ plaaniliste elektrivõrgu hooldustöödega joogivee pumbajaamades, on  vesi välja lülitatud:
28.03.2014 ajavahemikul kella 12.00-14.00 kõikides Kohtla valla Vitsiku küla majades.