14.05.2018. a. veekatkestus Järve linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud tööde läbiviimisega on 14.05.2018 kella 09.00- 12.00
vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna, Järve linnaosas järgmistel aadressidel:


Kauba 3a, 3d, 3c
Ehitajate 2
Järveküla tee 14, 16, 12, 12a