04.03.14 võimalikud veekatkestused Järve linnaosas

Teatame, et seoses avariilise veelekke otsingutega 04.03.2014 ajavahemikul kella 00.00 kuni kella 05.00 võib esineda Kohtla-Järve linnas veevarustuse häired ning veevarustuse  katkestusi kõikides Järve linnaosa majades.