23.04.18 veevarustuse katkestus Kohtla-Järve linna Kukruse linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega on 23.04.2018.a   ajavahemikul kella 10.00- 17.00 vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna, Kukruse linnaosas järgmistel aadressidel:

Lehe tn 4- 21
Mäe tn 7
Õnne 24