Veekatkestuste info

29.11.13 veevarustuse häired Jõhvis

26.11.2013
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses veelekke otsingutega 29.11.2013 ajavahemikul kella 00.00 kuni 05.00 Jõhvi vallas
võivad esineda veevarustuse häired ning veevarustuse katkestused Jõhvi linna kõikides majades.

25.11.13 veekatkestus Oru linnaosas

25.11.2013

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses veetorustiku avariiga ning avarii likvideerimisega on vesi välja lülitatud 25.11.2013 ajavahemikul kella 10.00 kuni 17.00

Kohtla-Järve linnas Oru linnaosas kõigis majades


27.11.2013 veekatkestus Järve linnaosas (lasteaed Ajonuška)

22.11.2013

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimise projekti raames uue joogiveetorustiku ümberühendamise läbiviimise tõttu on Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas 27.11.2013 ajavahemikul 10.00 kuni 14.00 on vesi välja...


27.11.13 veekatkestus Järve linnaosas

22.11.2013
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimise projekti raames uue joogiveetorustiku ümberühendamise läbiviimise tõttu on Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas 27.11. 2013 ajavahemikul 09.00 kuni 17.00 vesi välja...

25.11.13 veekatkestus Ahtme linnaosas

22.11.2013

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimise projekti raames uue joogiveetorustiku ümberühenduste läbiviimise tõttu on Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas 25.11.2013 ajavahemikul  17:00 – 23.00 vesi välja...


20.11.13 võimalikud veekatkestused Jõhvis (Kooli tn)

19.11.2013

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et joogiveetorustiku ehitustööde läbiviimise tõttu on 20.11.2013 ajavahemikul 09.00-17.00 
Jõhvi vallas Jõhvi linnas vesi välja lülitatud:

Kooli tn  2,  5, ...


18.11-22.11.13 võimalikud veekatkestused Ahtme linnaosas

14.11.2013
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimise projekti raames uue joogiveetorustiku ümberühenduste läbiviimise tõttu on Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas 18.11.-22.11.2013 ajavahemikul  9:00 – 17:00 vesi...

15.11.13 veekatkestus Ahtme linnaosas (Maleva tn ja Estonia pst)

12.11.2013

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimise projekti raames uue joogiveetorustiku ümberühenduste läbiviimise tõttu on Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas 15.11.2013 ajavahemikul  00:00 – 05:00 vesi välja lülitatud:

...


14.10.13 veekatkestus Kukruse linnaosas

08.11.2013
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimise projekti (nr 2.1.0101.09-0036) raames veevarustussüsteemi hooldustööde teostamisega  on 14.11.2013 kellast 00.00 kuni kella 06.00 vesi välja lülitatud...

13.11.13 Veekatkestus Ahtme linnaosas

08.11.2013
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimise projekti raames uue joogiveetorustiku ümberühenduste läbiviimise tõttu on Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas 13.11.2013 ajavahemikul  9:00 – 17:00 vesi välja lülitatud:
Maleva...

05.11.13 veekatkestus Kohtla-Järve linna Sompa linnaosas

04.11.2013
Teatame, et seoses Elektrilevi OÜ plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditöödega on 05.11.2013 ajavahemikul kella 8.30-12.30 elektrivarustuseta Kohtla-Järve linna Sompa linnaosa veetöötlusjaam ning seetõttu on vesi välja lülitatud kõikided...

04.11-06.11.13 veekatkestus Kohtla-Järve Ahtme linnaosas

04.11.2013
Teatame, et Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimise projekti raames uue joogiveetorustiku ümberühenduste läbiviimise tõttu on Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas 04.11.2013, 05.11.2013 ja 06.11.2013 ajavahemikul  9:00 – 17:00 vesi välja...

01.11.13 veekatkestus Kohtla-Nõmmel

01.11.2013
Teatame, et seoses veelekke otsingutega on 01.11.2013 ajavahemikul kella 00.00 kella 05.00  vesi välja lülitatud Kohtla-Nõmme alevi kõikides majades.

01.11.13 veekatkestus Jõhvis (Kaasiku tn, Pauliku küla)

01.11.2013

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses veetorustiku avariiga ning avarii tagajärjel tekkinud lekke likvideerimisega on 01.11.2013 Jõhvi vallas alates kella 09.40 kuni lekke  likvideerimiseni (orienteeruvalt kella 17.00) vesi välja lülitatud:

Muud blanketid »-->


07.10-09.10.2013 veekatkestus Jõhvi linnas

07.10.2013
Teatame, et Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimise projekti raames tarbijate uue joogivee torustiku ümberlülitamise läbiviimise tõttu on Jõhvi vallas Jõhvi linnas vesi välja lülitatud 07.10.2013 ajavahemikul 09.00-17.00:

...