Veekatkestuste info

26.06.2017. a. veekatkestus Lüganuse vallas Maidla külas

20.06.2017
Teatame, et seoses Maidla Põhikooli puurkaevu hooldustööde läbiviimisega 26.06.2017.a  ajavahemikul kella 09.00-16.00
on vesi välja lülitatud Lüganuse valla, Maidla  külas (Maidla Põhikooli puurkaevu klientidel).

19.06.2017. a. veekatkestus Maidla külas

13.06.2017
Teatame, et seoses Maidla Põhikooli puurkaevu hooldustööde läbiviimisega 19.06.2017.a  ajavahemikul kella 09.00-16.00
on vesi välja lülitatud Lüganuse valla, Maidla  külas (Maidla Põhikooli puurkaevu klientidel).

15.06.17. a. veekatkestus Kuremäe külas

12.06.2017
Teatame, et  Elektrilevi OÜ plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas on
15.06.2017 ajavahemikul kella 10.00 – 14.00 vesi välja lülitatud Illuka vallas, Kuremäe küla kõigis majades.

06.06.17. a. veekatkestus Järve linnaosas(Katse tn)

05.06.2017
Teatame, et seoses  joogivee torustiku avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega Kohtla- Järve linna, Järve linnaosas on 06.06.2017  kella 14.00- 17.00 vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel: 
Katse tn- 2, 5, 6, 7, 9.

07.06.2017. a. veevarustuse häired Oru linnaosas

02.06.2017
Teatame, et seoses  joogivee torustikuga seotud tööde teostamisega 07.06.2017  kella 14.00-16.00 võivad esineda häired (veerõhu kõikumised) veevarustuses Kohtla- Järve linna Oru linnaosas.

07.06.2017. a. veekatkestus Järve linnaosas (Olevi tn)

02.06.2017
Teatame, et seoses  joogivee torustiku avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega Kohtla- Järve linna, Järve linnaosas on 07.06.2017  kella 09.00- 17.00 vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel: 
Olevi tn 29- 35

01.06.2017. a. veekatkestus Kukruse linnaosas

29.05.2017

Teatame, et seoses  joogivee torustiku avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega on 01.06.2017  kella 09.00- 17.00
Kohtla- Järve linna Kukruse linnaosas vesi välja lülitatud järgmistes majades:  

Põhja tn- 3, 5, 7, 8, 8a, 9, 11
Õnne tn- 11a


01.06.2017. a. veekatkestuse häired Järve linnaosas

26.05.2017
Teatame, et 01.06.2017 ajavahemikul kella 09.00-17.00 teostame plaanilisi tuletõrjehüdrantide katsetusi. Seoses sellega võivad esineda häired veevarustuses  Kohtla- Järve linna Järve linnaosas.

29.05 ja 30.05.17. a. veekatkestused Kiviõli linnas

23.05.2017
Teatame, et Kiviõli linna reoveekogumisala ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamise projekti raames teostatakse Kiviõli linnas  tarbijate ümberlülitamised uuele joogiveetorustikule. Seoses sellega on 29 ja 30 mail 2017 vesi välja lülitatud...

15.05.2017. a. veekatkestus Jõhvis (Sompa tn)

12.05.2017
Teatame, et seoses  joogiveetorustiku avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega Jõhvi linnas on 15.05.2017  kella 09.00- 16.00 vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel:
Sompa tn 40a
Sompa tn 40b

12.05.17. a. veekatkestus Jõhvi linnas (Oru põik)

12.05.2017
Teatame, et seoses  joogivee torustiku avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega Jõhvi linnas on 12.05.2017  kella 09.00-  16.00 vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel: 
Oru põik -3, 4, 5, 6, 7, 8