Nr Tähtaeg Hanke pealkiri Edukas pakkuja
123516 16.03.2011
Kell 11:00
Kohtla-Järve Sompa linnaosa veetöötlusjaama ja peatorustike rekonstrueerimine. Projekteerimis- ja ehitustööd OSA 1 Schöttli Keskkonnatehnika AS; OSA 2 Edukas pakkuja puudub
121918 14.01.2011
Kell 11:00
Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine. Kurtna-Vasavere ja Ahtme VTJ vaheliste magistraaltorustike projekteerimine ning ehitus. Merko Ehitus AS, Merko Infra AS, Sweco Projekt AS
121501 03.01.2011
Kell 11:00
Kiviõli linna reoveekogumisala ühisveevarustus ja-kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine. Kiviõli linna projektipiirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimistööd. Eesti Veeprojekt OÜ
120889 02.11.2010
Kell 11:00
Kohtla-Järve Ahtme linnaosa Tammiku reoveepumpla ehitus Vensen AS
120888 01.11.2010
Kell 11:00
Kohtla-Järve Sompa linnaosa veevarustussüsteemi osaline rekonstrueerimine Puudub
122122 01.11.2010
Kell 11:00
Magistraaltorustike projekteerimise ja ehituse ning asulasiseste peaveetorustike rekonstrueerimine. FIDIC inseneri ja Omanikujärelevalve teenus OÜ Vaguri GR Projekt
120147 21.09.2010
Kell 02:00
Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine. Asulasiseste peatorustike rekonstrueerimine. Projekteerimistööd AS Lemminkäinen Eesti
119744 14.09.2010
Kell 11:00
Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine. Veehaarete ja veetöötlusjaamade projekteerimine ning ehitus. AS Merko Ehitus, AS SWECO Projekt, AS Merko Infra, OÜ BalRock
119722 02.09.2010
Kell 11:00
Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine. Magistraaltorustike projekteerimine ning ehitus. OSA 1 Edukas pakkuja puudub; OSA 2 AS Skanska EMV, Skanska Infra OY Eesti filiaa
118807 22.06.2010
Kell 02:00
Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine. Asulasiseste peatorustike rekonstrueerimine.Jõhvi peatorustike projekteerimine ja ehitus OÜ Edise Ehitus
118638 14.06.2010
Kell 11:00
Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine. Asulasiseste peatorustike rekonstrueerimine. Kohtla-Järve promenaadi peatorustike projekteerimis- ja ehitustööd AS Merko Ehitus, As Merko Infa, AS Terrat
118727 07.06.2010
Kell 02:00
Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine. FIDIC Inseneri ja omanikujärelvalve teenus OSA 1 OÜ Viisaru; OSA 2 Edukas pakkuja puudub; OSA 3 Edukas pakkuja puudub
118996 21.04.2010
Kell 11:00
Kohtla-Järve piirkonna veevarustussüsteemide rekonstrueerimine. Asulasiseste peatorustike rekonstrueerimine. Projekteerimis- ja ehitustööd. Tööde järelvalveteenused AS Infragate Eesti
117686 12.04.2010
Kell 11:00
Kohtla-Järve piirkonna veevarustussüsteemide rekonstrueerimine. Asulasiseste peatorustike rekonstrueerimine. Projekteerimis- ja ehitustööd OSA 1 AS Merko Ehitus, AS Merko Infa, AS Terrat; OSA 2 Edukas pakkuja puudub
117533 05.04.2010
Kell 11:00
Kohtla-Järve piirkonna veevarustussüsteemide rekonstrueerimine. Veehaarete ja veetöötlusjaamade projekteerimine ja ehitus. OSA 5. Kohtla-Järve Lõuna veehaarde puurkaevude projekteerimine ja ehitus Puudub
117925 08.03.2010
Kell 11:00
Kohtla-Järve piirkonna veevarustussüsteemide rekonstrueerimine. Ehitusgeodeetilised ja –geoloogilised uurimistööd ning puurkaevude inspekteerimine. Konsultatsiooniteenus. OSA 1: OÜ Reaalprojekt; OSA 2: OÜ BalRock
117729 01.03.2010
Kell 11:00
Kohtla-Järve piirkonna veevarustussüsteemide rekonstrueerimine. Veehaarete ja veetöötlusjaamade projekteerimine ning ehitus. Hankedokumendi koostamine. Konsultatsiooniteenus AS Infragate Eesti
115095 18.12.2009
Kell 14:00
Kohtla-Järve piirkonna veevarustussüsteemide rekonstrueerimine. Ehitusjuhtimise, FIDIC Inseneri ja omanikujärelvalve teenus Puudub
187222 01.01.1970
Kell 00:00
Koagulandi Fe(III)SO4 ostmin Puudub