Nr Tähtaeg Hanke pealkiri Edukas pakkuja
155664 08.05.2015
Kell 10:00
Kohtla-Järve Oru linnaosa ja Jõhvi valla vahelise joogivee magistraali, reovee kollektori, ülestõstepumpla ning reoveepumpla projekteerimine ja ehitamine. FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus P. P. Ehitusjärelevalve OÜ
158499 15.01.2015
Kell 00:00
Garaaži ehitamise projekteerimine II Sirkel & Mall OÜ
157414 28.11.2014
Kell 11:00
Emulsioonpolümeeride ostmine Puudub
157272 28.11.2014
Kell 10:00
Garaaži ehitamise projekteerimine Puudub
149809 21.03.2014
Kell 11:00
Kohtla-Järve linna ja Jõhvi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavade koostamine aastateks 2015-2026. Osad 1 ja 2. Infragate Eesti AS
148881 04.02.2014
Kell 11:00
Struktuuraine ostmine Puudub
148429 20.01.2014
Kell 11:00
Geoinfosüsteemi (GIS) tarkvara arendus Edukas pakkuja puudub
148194 10.01.2014
Kell 11:00
Sõidukite soetamine kasutusrendi korras Osa 1 Agdeck-Auto AS Osa 2 Moller Auto Viru OÜ
147158 18.11.2013
Kell 11:00
Sõidukite liisimine kasutusrendi korras Osad 1 ja 7 Moller Auto Viru OÜ; Osad 2,3,4 ja 5 Swedbank Liising AS
144081 17.07.2013
Kell 12:00
Kohtla-Järve Sompa linnaosa peatorustike projekteerimis- ja ehitustööd. Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus Infragate Eesti AS
142324 05.06.2013
Kell 11:00
Kohtla-Järve linna Kukruse linnaosa sademeveekanalisatsiooni arendamine. FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus Vealeidja OÜ
142490 13.05.2013
Kell 11:00
Kohtla-Järve linna Kukruse linnaosa sademeveekanalisatsiooni arendamine. Ehitustööd. Terrat AS
135868 30.08.2012
Kell 11:15
Kiviõli linna projektipiirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustööd. Osad 1,2,3,4 Nordecon AS
132213 16.04.2012
Kell 11:00
Tervise tn 1 Ida-Viru Keskhaigla territooriumi sademeveekanalisatsiooni ühendamine linna sademeveekanalisatsiooniga Terrat AS
126672 14.10.2011
Kell 11:00
Kiviõli linna reoveekogumisala ühisveevarustus ja- kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine. Kiviõli linna projektipiirkonna ühisveevärgi ja- kanalisatsioonisüsteemide ehitustööd. Puudub
127421 03.10.2011
Kell 11:00
Jõhvi valla Tammiku aleviku reoveekäitlemine Lemminkäinen Eesti AS
126133 04.08.2011
Kell 11:00
Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine. Asulasiseste peatorustike rekonstrueerimine II. Osad 1,2,3 ja 4 OSA 1 Tekton OÜ ja Taskar OÜ; OSA 2 Tekton OÜ ja Taskar OÜ; OSA 3 Astlanda ehitus OÜ ja Pipes Building OÜ; OSA 4 Astlanda Ehitus OÜ
125272 20.06.2011
Kell 11:00
Kiviõli linna reoveekogumisala ühisveevarustus ja- kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine. FIDIC Inseneri ja Omanikujärelevalve teenus. Infragate Eesti AS
124323 19.04.2011
Kell 11:00
Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine. Asulasiseste peatorustike rekonstrueerimine. Teostatud Jõhvi peatorustike projekteerimis ja ehitustööde lõpetamine AS Skanska EMV
123775 18.04.2011
Kell 11:00
Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine. Asulasiseste peatorustike rekonstrueerimine. Puudub