KODUKLIENT Teenuslepingu sõlmimine

Kliendilepingute tüüptingimused:

ERAMAJADELE

Reovee ärajuhtimisteenus eramajale
Veevarustus- ja reovee ärajuhtimise teenus eramajale
Veevarustusteenus eramajale

KORTERIÜHISTUTELE

Reovee ärajuhtimisteenus korteriühistule
Veevarustusteenus korteriühistule

Lepingu sõlmimine 

Kliendi ja OÜ Järve Biopuhastuse vahelise suhte aluseks on kirjalik leping, milles määratletakse lepingupoolte õigused ja kohustused. Seadusest tulenevalt tohib OÜ Järve Biopuhastuse veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenust müüa vaid kliendiga sõlmitud lepingu alusel. lepinguga täpsustatakse ka põhimõtted ja reeglid, millest pooled veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse ostmisel-müümisel lähtuvad.
NÄIDIS_Avaldus
NÄIDIS_Avaldus teenuse osutamiseks korteriomanikule
NÄIDIS_Avaldus lepingu sõlmimiseks füüsilisele isikule (eramaja)
NÄIDIS_Avaldus teenuslepingu lõpetamiseks
NÄIDIS_VOLIKIRI

Vajalikud dokumendid lepingu sõlmimiseks

füüsilisest isikust kinnistuomanikul:

Isikutunnistus  (pass või id-kaart)
Kinnistusraamatu väljavõte, mis tõendab omanikuks olemist
Katastriüksuse või krundi plaan või selle koopia.
Lihtkirjalik volitus, kui tegu on omaniku esindajaga või kinnistu on kaasomandis (50%+1 omanike volitus).

Korteriühistul:

Juhatuse liikme või volitatud esindaja isikutunnistus (pass või id-kaart)
Kehtiva registrikaardi väljatrükk (B-kaart). Võimalik saada ka kohapeal, vajalik ühistu reg number
Katastriüksuse või krundi plaan või selle koopia
Lihtkirjalik volitus, kui lepingut sõlmiv isik ei ole kantud B-kaardile juhatuse liikmena

Lepingu sõlmimine

Dokumente lepingute sõlmimiseks võetakse vastu meie klienditeeninduspunktides:
    Jõhvis, Sompa 3 ja
    Kiviõlis, Vabaduse 13
Klienditeenindused on avatud  T; K  kella 8.00 kuni 17.00
Samuti on võimalik dokumente esitada posti teel, e-mailiga, faksiga. Peale dokumentide meiepoolset läbivaatamist ja puuduste mitte esinemist saadame Teile lepinguprojekti allkirjastamiseks.