JOOGIVESI Kohtla-Nõmme veeanalüüsid

Kohtla-Nõmme veepuhastusjaama ehitustööde läbiviimise tõttu teostatakse Kohtla-Nõmme alevikus alates 16.09.2015 kuni ehitus- ja käivituse perioodi lõpuni  ajutist joogivee profülaktilist kloreerimist


Tutvu analüüsidega: