ETTEVõTTEST Poliitikad

 

 • Kliendikesksus

 • Organisatsiooni sisemise toimivuse efektiivsuse tagamine

 • Infrastruktuuri edasiarendamine

 • Organisatsiooni töötajate professionaalse taseme tõstmine

 • Tegevuse laiendamine

 • Optimeerime ressursikasutust

 • Rakendame uusi tehnoloogiaid

 • Meie keskkonnajuhtimise süsteem püüab olla etaloniks  meie klientidele ja koostööpartneritele, kellelt ootame samatasemelist vastust

 • Süsteemne töökeskkonna riskide hindamine ja parendamine

 • Proaktiivne tervisekahjustuste vältimiseks suunatud tegevus
   

 Uuendatud 06.09.2016. a