ETTEVõTTEST Poliitikad

 

  • Kliendikesksus

  • Sisemise toimivuse efektiivsuse tagamine

  • Taristu alalhoidmine ning arendamine

  • Töötajate professionalse taseme hoidmine ning tõstmine

 

  • Ressursikasutuse optimeerimine

  • Parimate võimalike tehnoloogiate rakendamine

  • Keskkonnateadlikkuse tõstmine ning eeskujuks olemine
     

 Uuendatud 04.09.2017. a.